DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN BİR SİSTEM YOL SİMULATÖRÜ

30 Mayıs 2012 Çarşamba

  YOL SİMULATÖRÜ

 

Benzinli araçların çoğuna benzinli ve dize araçlardan daha ekonomik olması nedeniyle LPG dönüşümü yapılmaktadır. Bu dönüşüm esnasında LPG beyni ile benzinli aracın beyninin haritalarının kalorifik açıdan

eşitlenmesi  gerekir.

LPG beyni aslında benzinli beyni kandırmaktadır. Benzinli araç beyni hala kendini benzinde çalışıyor sanmaktadır.

Gerekli eşitleme yapılmadığı durumla benzinli beyin yanlış geri dönüş sinyalleri algılamaktadır. Bunun nedeni benzin enjektörlerinin değil LPG enjektörlerinin çalışıyor olmasıdır. LPG ve benzin yakıtlarının emisyonel ve volumetrik davranışları da farklıdır.  Bu eşitlemenin ehil ellerde yapılmaması ve ilk ayardan sonra belli aralıklarla kontrol edilmemesi ve ince ayar yapılmaması durumlarında  benzinli beyin arıza lambasını yakar.

Bu arıza lambasının gelecekte yanacağı ve hangi arızaları verebileceği aslında basit bir OBD cihazı ile

okunan araç parametrelerinden bellidir. Ancak bu tip cihazlar genelde arıza tespitinde kullanıldığından asıl

amacı olan araç sensör değerlerini ve parametreleri okuması göz ardı edilir.

Mevcut durumda bu eşitlemenin yapılması için araç trafiğe çıkarılarak her araç üreticisinin kalibrasyon ve eşitleme programı çalıştırılarak çeşitli viteslerde, çeşitli devirlerde ve yüklerde belirli süreler gidilmesi koşuluyla ayarlar yapılır. Bilhassa büyükşehir trafiğinde istenilen şartlarda uzun süre gidilmesi zor olduğundan bu işlem için özel bir pist gerekmektedir. Ayrıca istenilen şartlarda araçların istenilen mesafelere gidememesi yüzünden ayar işlemi yaklaşık bir saat sürmektedir.

Bu problemleri çözmek adına  geçen yıl çeşitli yol şartlarını dükkan ortamında sağlayan bir tür

yol simülatörü tasarladık. Bu tasarımda öncelikle;

 

2 kişi tarafından yolda yapılan ayarların , dükkan ortamında 1 kişi tarafından yapılması

Otomatik gaz pedalı ayarlayıcısı ile bu 1 kişinin araç dışında ve ayar bilgisayarının başında olması

Ayar süresinin en fazla 15 dakikaya indirilmesi

Yakıt kesmelerinin görülebilmesi

Aracın çeşitli hızlarda ve devirlerde hassas ayarlarının yapılması

Aracım çok yakıyor diyen müşterilerin sorununu yakıt sarfiyat ölçer cihazı ile ölçülebilmesi

1 saatlik işin 15 dakikaya indirilmesi ile % 300’lük üretim artışı yani daha fazla günlük montaj adeti

Yalnış ayar durumunda yaklaşık % 10’luk bir fire ile yıllık  461 milyon125 bin USD kaybın engellenmesi ve bu miktarda ulusal kazanç sağlanması

Firmamız teknik personeli tarafından gerçekleştirilen yazılımlar ve elektronik ekipmanlar sayesinde sistemin dünyada benzeri olmayan bir sistem olması

Montajının basit olması

Ve en önemlisi de doğru ayar yapılması

Fiyatının çok ekonomik olması

 

 Hedeflendi.

 

Sene başında yapılan testlerde Landirenzo Olgun LPG  firmasından bu sistemi test etmesi ve görüşlerini bildirmesini rica ettik.  Daha ilk testlerde bugüne kadar yaptıkları ayarları simülatör üzerinde sadece 1 kişi ile öngördüğümüz süre içerisinde, daha hassas ve daha kolay yaptıklarını bildirdiler. Ayar sonrası yakıt sarfiyat ölçer cihazımızın üzerinden son ince ayarları yaparak aracın %15 gibi daha az yakıtla aynı performansı vermesini sağladılar.

Sisteme entegre çalışan OBD arıza tespit cihazımızın yardımı ile kısa ve uzun dönem yakıt kesme parametrelerinin çeşitli devir ve yüklerde yapılan ayarlardan nasıl etkilendiklerini gördüler ve ileride uzun dönem yakıt kesme parametresinin arıza lambasını yakmasının nasıl engellenebileceği kendilerine bilgi halinde sunuldu. Ayrıca örneğin 3000 devir / dakikada rölantide yapılan ayarla, 4. viteste ve yine 3000 devir/dakika da simülatör üzerinde giderken yapılan ayarlarda fark olduğunu gözlemleyip düzelttiler.

LPG’li araç motorunu yüke bindirmek için ayrıca bir fren sistemine ihtiyaçları olmadığını söylemekle beraber

sistemimizde yüke bindirmeyi, farlar ve klima sistemi yardımı ile  %60-70 civarlarında yapabildiler. Tabi ilk işleri kendileri ile beraber belli başlı bayiileri için bu sistemi sipariş etmeleri oldu.

Sistemi %100’e kadar yüke bindirme ve tork ölçme gibi fonksiyonları kapsayan çok daha gelişmiş bir cihaz TÜBİTAK destekli olarak Ekim 2012 de tamamlanacaktır. Ancak bu cihaz fiyat açısından ekonomik olmadığından ancak performans testi de yapan servislere uygun olacaktır.

Hedeflerimiz arasında diğer Kit üreticileri veya ithalatcılarına sistemimizi tanıtmak ve bugüne kadar yaptıkları ayarlar ile bu sistem ile yaptıkları ayarları karşılaştırıp farklarını görmelerini sağlamaktır. Bu konuda kit üreticilerinden gelecek demo taleplerini memnuniyetle değerlendirmeye alacağımız tabiidir. 

Şu andan itibaren LPG montaj servisleriniz doğru ayar yapabilme konusunda hiçbir bahaneleri kalmadığına inanıyorum . Umarım sistemimiz Türk ekonomisine gerekli faydayı sağlar ve İthal LPG de boşa giden dövizleri

ülkemize kazandırırız.

 

LPG SARFİYATI ÖLÇÜM CİHAZI

 

LPG montajı yapılalı beri süre gelen problemlerden biri de LPG yakıt sarfiyatının tayinidir. Her ne kadar aracın yol bilgisayarından birşeyler görebilme imkanı olsa da bu hiç sağlıklı bir gözlem yöntemi değildir.

Müşterilerin aracın LPG’ye döndükten sonra fazla LPG kullandığı veya zamanla kaçan ayarlar yüzünden LPG sarfiyatında oluşan artışlar yüzünden montajı yapan servise yaptığı şikayetler anında teşhis edilememekte, teknisyen genelde müşteriyi boş çevirmemek adına haritayı daha fakir ayarlamaktadır. Müşteri aynı şikayetten aracı defalarca servise getirme zorunda kalabilmektedir.

Ancak bu ayar esnasında bir sarfiyat ölçer cihaz olsa en azından müşteri de aracın normal yaktığına ikna olur ve aşırı LPG sarfiyatının belki de kendi araç kullanım stili ile ilgili olduğunu anlar. Böylece montajı veya ayarı yapan teknisyenin aynı aracı defalarca ayarlamak zorunda kalmaz, böylece zaman ve para kaybı önlenir.

Şirket olarak 2 yıldır böyle bir cihaz üzerinde çalışıyorduk. Tasarlayacağımız cihazın araca bağlantısının kolay ve hızlı olması amaçlandığından, sistemin likit değil de gaz kısmına bağlanması planlandı. Ancak bu bağlantı doğrudan gaz kısmına yapıldığından dolayı reel likit LPG harcamasını birebir görmemekteydi. Tabi ki gaz halinde olan LPG ile likit halde olan LPG arasında muhakkak bir orantı vardır. Her ne kadar bu oran fiziksel ve bilimsel açıdan belli olsa da, biz  çeşitli araçlarda  çeşitli debimetreler yardımı ile yapılan ölçümlerde, geçen gaz halindeki LPG’nin ne kadar sıvı LPG’ ye tekabül ettiğini saptadık. Ölçülen bu gaz halindeki LPG’ nin karşı geldiği likit sarfiyat hesaplandı ve bu hesaplar  depo şamandıra seviyesindeki değişimler ile doğrulandı. Bağlantının kolay olması için, enjektör kütüğüne giden gaz hortumu cihaz üzerinden geçirilerek burada geçen gaz LPG miktarı ölçümlerde kullanıldı.

Buradan geçen gaz miktarı litre / saat olarak aracın durağan halde 1 saat sonraki harcayacağı sıvı LPG miktarını verdi. Tabi enteresan olan aracın 100 km. de ne kadar yakacak olmasını görmekti . Bu yüzden sarfiyat ölçüm cihazına araç hız sensöründen gelecek bilgi giriş bağlantısı ilave edildi. Ancak bu bilginin araçtan alınması güç olduğundan yol simülatörümüze hız sensörü bağlanarak hız ve kilometre bilgisi okunarak sarfiyat ölçer cihazımıza aktarıldı. Böylece sarfiyat ölçer cihazımızın litre / 100 km olarak sarfiyatı gösterebilmesi sağlandı. Bu cihazın üzerinde bulunan RS232 port yardımı ile herhangi bir bilgisayar bağlayarak ücretsiz dağıttığımız yazılım yardımıyla cihazımıza yol bilgisayar fonksiyonları da eklendi.

Yani aracın kaç km yol gittiği ne kadar zamanda gittiği, ortalama hızı ve yakıt seviyesini görebilme imkanı sağlandı. Daha ilerki sürümlerde LPG depo şamandıra bilgisi de okunarak depoda ne kadar yakıt kaldığı ve bu yakıtla aracın daha ne kadar yol gidebileceği bilgilerini de görme imkanı sağlayacağız.

 

 

ENJEKTÖR TEST CİHAZI

 

LPG dönüşüm sektöründe enjektörlerin sağlıklı çalışması, sızıntı yapmaması, tıkalı olmaması ve aynı debide olmaları gereklidir. Aynı debide olmaları ise ancak çok hassas ve pahalı debimetreler ile ölçülebilir. Bu debi ölçümleri manometreler vasıtası ile basınç ölçülerek hiçbir şekilde ayarlanamaz. Ayrıca her enjektörün debisi çalışma basıncına göre farklılık gösterebilir. Bu debi dengesinin hassas bir şekilde yapılması için enjektörlerin elektriksel olarak hatasız olması ve de sızıntı yapmamaları gereklidir.

Şirketimiz yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonucu LPG enjektörlerini test edebilen bilgisayarlı bir cihaz geliştirdi. Bu cihazda ki amaç;

Enjektörlerin direnç ve akımlarının ölçülmesi olası kısa devre veya açık devre durumlarının saptanması

Enjektörlerin çeşitli basınçlar altında çalıştırabilmek için elektronik basınç ayarlı bir düzenek yaratılması

Enjektörlerin çeşitli RPM’lerde test edilebilmesi için enjektör açma ve kapama sürelerinin ayarlanabilmesi.

4 adet hassas debimetre ile debilerin litre / dakika olarak gözlemlenebilmesi ve değerlerin grafiksel olarak izlenebilmesi.

İleriki yazılım versionlarda enjektör parametrelerini internet üzerinden güncellenip tüm bu testlerin otomatik olarak yapılabilinmesi

Harici bağlantılar ile enjektör kütüğü MAP sensörü testi, şamandıra testi gibi fonksiyonların ilave edilebilmesi ve en önemlisi doğru ölçüm yapması.

   

GasTurkey 2012 Fuarında tanıttığımız bu ürün enjektör imalatçıları tarafından defalarca denendi. Hatta ilk satışlar Çinli enjektör üreticilerine gerçekleştirildi.

Bu konuda olan bir açığı kapattığımız inancındayız. Her ne kadar piyasada bu işi yapan cihazlar bulunsa da bizim bilgisayarlı cihazımız LPG dönüşümcülerine yeni ufuklar açıp, ayarlarını doğru ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlayacaktır.

 

ENJEKTÖR TEMİZLEME CİHAZI

 

Şirketimiz 5 yıldır carbon cleaner, engine cleaner, DPF cleaner cihazları üretip pazarlamaktadır. Kimyasal konusundaki tecrübemizle LPG enjektörlerini temizlemek için bir kimyasal geliştirdik. Bu kimyasal hiçbir şekilde enjektörlere zarar vermemekte, sadece enjektörün içinde biriken pislikleri temizlemektedir.

 LPG enjektörlerini temizleyen bu dijital cihaz için yaklaşık bir yıl ar-ge çalışması yapılarak ürün  geliştirildi. Bu ürünle;

 Kimyasal sıvının enjektörlere zarar vermemesi

Enjektörün kirlilik oranına göre temizleme şiddetinin ayarı

0.5 litre ile temizlik gerçekleştirme

Yıkama maliyetinin 10 TL’ yi geçmemesi

Tamamen otomatik her devirde yıkama ve kurutma

Elektronik şamandıra ile her zaman 0.5 litre kullanım

LCD ekranda türkçe menü

Kullanılan malzemenin ( pompa , vana vs )  kimyasala dayanıklı olması

Kullanılan kimyasalın çevreye zarar vermeden imha edilmesi

 

Hedeflendi.

 

 

 

 

 

scroll up
WhatsApp Destek