İTO(iST. TİC.ODASI) GAZETESİ

26 Ocak 2013 Cumartesi

LPG’de denetlenebilir bir otogaz dönüşüm pazarı istiyoruz

 

Türkiye, LPG’de 3.7 milyon tonluk yıllık tüketimle Avrupa’da Rusya’nın ardından en büyük pazar konumunda. Öte yandan Türkiye, otogaz istasyonu ve LPG kullanan araç sayısı bakımından dünyada birinci. Böylesine büyük pazarı yönlendiren sektör temsilcilerinin en önemli beklentisi, denetlenebilir otogaz faaliyetinin ve dönüşüm pazarının oluşturulması.

FAHRİ SARRAFOĞLU

LPG’nin (sıvılaştırılmış petrol gazı), elektrik, hidrojen, metan, bio ve sentetik yakıtlar gibi geleceğin yakıt alternatifleri içinde giderek daha önem kazanacağı belirtiliyor. İstanbul Ticaret Odası LPG Sıvı Gazlar ve Otogaz Montaj Servisleri Meslek Komitesi Başkanı Erkan Kınacı, hali hazırda dünyada en fazla kullanılan alternatif yakıt olan LPG’nin, geleceğin yakıtları arasında, iklim değişikliği ile mücadele de dahil olmak üzere pek çok avantaj sunduğuna dikkat çekti. Kınacı, diğer alternatif yakıtların yüksek yatırım maliyetlerine oranla LPG’nin otogaz, dökme LPG ve gerektiğinde doğalgaz ikamesi olarak kullanımının yeni ve büyük yatırımlar gerektirmediğini söyledi.
AVRUPA’NIN 2. BÜYÜK PAZARI
Alternatif yakıtların cazip olması gerektiğine işaret eden Kınacı, “Bu yakıtlar mevcut yakıt ve araç teknolojilerine uyum sağlaması yanında, geleneksel yakıtlardan alternatif yakıtlara geçiş dönemini kolaylaştırmalı ve sistemsel maliyetleri optimize ederek tüketicilere cazip olanaklar sunmalı” dedi. Pekçok ülkenin 2020 yılı için hedef olarak belirlediği otogaz kullanım miktarlarına Türkiye’nin çoktan ulaştığına da dikkat çeken Kınacı, “Türkiye LPG pazarı halen 3.7 milyon tonluk yıllık tüketimle, petrokimya sektöründe kullanılan LPG hariç tutulursa, Avrupa’da Rusya’nın ardından ikinci büyük pazar konumunda. Otogaz istasyonu ve otogaz kullanan araç sayısı bakımından ise dünyada birinci sırada bulunuyor” bilgisini verdi. Erkan Kınacı, LPG dağıtım şirketlerinin yanısıra araç ve dönüşüm kiti üreticilerinin de sürekli yatırım yaptığını kaydetti.
YATIRIM DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIR
“Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar ve uygulamalar, Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaltılmasına ivme kazandıracak” diyen Kınacı, LPG’nin arz güvenliği, taşıma, depolama ve kullanım alanlarında sahip olduğu önemli avantajlarından dolayı hemen tüm ülkelerde stratejik anlamda tercih edilen bir ürün olduğunu belirtti. Bazı işletmelerin teşvik kapsamına alınan bölgelerde doğalgaz kullanmasına olanak olmadığına da değinen Komite Başkanı Erkan Kınacı, yapılacak yasal düzenlemelerle bu bölgelerde oluşacak sanayi işletmelerinde LPG’nin (elektrik üretimi de dahil) dökme gaz olarak kullanımında, vergisel anlamda düzenlemelerle doğalgaza alternatif olarak konumlandırılmasının yatırımlara hız kazandırabileceğini, ayrıca rekabet şanslarını da artıracağını vurguladı. Türkiye’de LPG sektörünün yaşadığı en büyük sıkıntıyı ‘tüplü segmentin her geçen gün gittikçe daralması’ şeklinde açıklayan Kınacı, tüplü LPG kullanımının doğalgazın ulaşamadığı kırsal alanlara kaydığını dile getirdi.
VERGİLERE YENİ DÜZENLEME
Kınacı, 20 Eylül 2012 tarihli 2012/3735 sayılı kararname doğrultusunda 22 Eylül 2012 tarihi itibariyle uygulamaya koyulan ÖTV düzenlemesi ile sektörün yeni bir sürece girdiğini söyledi. Otogaz/tüplügaz ÖTV farkının 68 TL/tondan 368 TL/tona yükseldiğini ifade eden Kınacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörümüz zaten gittikçe daralan bir seyir izleyen tüplü LPG segmentinin ÖTV’sinin artmamasından büyük memnuniyet duydu. Fakat oluşan bu fark nedeniyle illegal faaliyetlerin yaygınlaşmasından da büyük endişe duyuyor. Bu nedenle mevzuata aykırı davranışlara EPDK’nın fırsat vermeyecek önlemleri alması beklentimizdir. Bunun yanında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun oran ile ilgili 28. maddesine göre, ‘Katma Değer Vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için yüzde 10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, yüzde 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.’ Bu maddeden hareketle tüplü ve dökme LPG’nin otogaz istasyonlarında satılmasına fırsat vermemek, devletimizin vergi kaybına uğramasına müsaade etmemek için acil olarak otogaz LPG ÖTV’sinin tüplü ÖTV miktarına çekilerek (1.210 TL/ton) ÖTV oranlarının eşitlenmesi, otogaz KDV oranının otogaz bayi alışı ve otogaz istasyonlarından araçlara dolum aşamasında yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltilmesi acil olarak alınması gereken önlemdir. Bu konunun vakit geçirmeden uygulamaya koyulması gerçekten büyük yarar sağlayacak. Aksi halde sektörümüzde dürüst firma ve bayilerin zarar göreceğinden ileriki aşamalarda problemin çözümünün güçleşeceğinden endişe duyuyoruz.”

* * *

Otogazın tüketimdeki payı yüzde 75’e ulaştı

İTO Meclis Üyesi Yılmaz Cömert, depolanabilir, taşınabilir özelliğinden dolayı tüm enerji türlerinin alternatifi olan LPG’den vazgeçilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye’de 13 milyon hanede ve işyerlerinde LPG’nin kullanıldığını bildiren Cömert, “1995 yılından itibaren de ucuzluğu sebebi ile akaryakıt olarak otomobillerde tercih edilmeye başlandı. 3 milyonu aşkın araçta bu ürün alternatif yakıt olarak kullanılıyor” dedi. 1960’lı yıllarda pazarın oluşumunda 3 şirket faaliyet gösterirken bugün bu sayının 70’e çıktığını söyleyen Cömert, şu bilgileri verdi: “1995 yılından itibaren gelişmeye başlayan otogaz segmentinde otogazın toplam tüketimde yüzde 5 seviyelerinde olan payı 2012’de yüzde 75’e çıktı. Böyle çarpık bir oluşum, hem asli işi tüp/gaz olan dağıtım şirketlerinin gelişmesini engelliyor hem de tüp/gaz ve otogaz fiyatlarının pahalı olmasına sebep oluyor. Bu oluşum böyle devam ederse asli işi tüp/gaz olan LPG dağıtım şirketleri faaliyetini zaman içinde sona erdirecek, binlerce bayi ve çalışanı işsizlikle karşı karşıya kalacak.”
Yılmaz Cömert, pazarın büyümesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ucuz ürün sunulabilmesi için sektörün 3 segmentinin de LPG dağıtım şirketleri bünyesinde toplanmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Ürün kalitesine de değinen Cömert, “Ürünler mutlaka ihtisas laboratuvarı olan ihtisas gümrüklerinde kontrol edilmeli. Bu konunun yeterince takip edilmediği ve ülkeye kalitesiz ürün girdiğine dair tespitler var. Tüp/gaz ve otogaz faaliyetlerinde tüketiciyi aldatıcı, vergi kaybına sebep olacak hususlara fırsat verilmemesi ve denetimlerin eksiksiz yürütülmesi gerekir“ diye konuştu. Cömert, araçlarında dönüş (kit takımı) yapacak vatandaşlara bu işlemleri hizmet yeterlik belgesi almış ve resmi çalışma ruhsatı olan yerlerde yaptırmasını önerdi. Yılmaz Cömert, tüketicilere de, “Araçlarına otogaz alanlar ‘dispenser’ler üzerindeki alınan ürün için ödenecek ücrete değil, araca alınan litreye bakmalı. Tüp/gaz tüketicileri tüplerini abonesi olduğu dağıtım firmasının bayisi veya direkt satış yapan mağazalardan almalı. Tüpün üzerinde mühür kapak aranmalı“ şeklinde tavsiyede bulundu.

* * *

Çok başlılık ortadan kaldırılmalı

Komite Başkan Yardımcısı Asım Şafak, sağlıklı bir otogaz dönüşüm pazarı için sektördeki çok başlılığın ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, “En büyük beklentimiz, denetlenebilir bir otogaz dönüşüm sektörü oluşturulması” dedi. Tüketicinin Makine Mühendisleri Odası (MMO) ve TÜVTURK arasında sürekli gidip geldiğini ve bundan da olumsuz etkilendiğini belirten Şafak, sektör olarak denetimlerden yana olduklarının, fakat bu denetim ve kontrollerin tek bir yetkili kurum tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi. “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merdiven altı faaliyetleri engellemek için daha ciddi adımlar atmalı” diyen Asım Şafak, şöyle konuştu: “2012 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İl Müdürlüğü, merdiven altı faaliyetlerle ilgili denetlemeler yaparak belgesiz işletmelere durumlarını düzeltmeleri için süre verdi. Ancak verilen bu süreler sonunda tekrar kontroller yapılmadı ve cezai müeyyide uygulanmadı. İlgili müdürlüğün kontroller sonunda iki firmaya ceza yazıldığını açıklamasına rağmen kendilerine derneğimiz ve İTO olarak ilettiğimiz adreslerin tamamında belgesiz işletmeler faaliyetlerine devam ediyorlar.”

* * *

Sektör ne bekliyor

Komite Başkanı Erkan Kınacı, sektörün sorunlarını şöyle sıraladı:
* LPG kullanımı, kırsal alanlarda ve metropol varoşlarında sosyal projelerle bağlantılı olarak teşvik edilmeli.
* Doğalgaz alt yapı yatırımlarının karşılığının geri dönüşü mümkün olmayan mahaller için, doğalgaz dağıtım şirketlerinin de mutabakatı doğrultusunda LPG kullanımına olanak tanınmalı.
* Yenilenebilir enerji kaynaklarında LPG’nin destek yakıt olarak teşvik edilmesi açısından prosedür belirlenmeli.
* Doğalgaz arzında yaşanan olası kesintilerin kısmen bertaraf edilmesi ve elektrik üretiminde arz çeşitliliğine gidilmesi açısından LPG’nin farklı kullanım alanlarının değerlendirilmesi mümkün. Bu konuda doğalgaz santrallerinin üretimlerine fuel oil ile devam etmeleri durumunda uygulanan ve süre uzatımı gündemde olan ÖTV muafiyetinin LPG için de tanınması konusunda ilgili düzenlemeye LPG de dahil edilmeli.

Yorumlar
Yorumunu bırak
Yorum başlığı:
Yorum:  
Kayıtlanılmadı
Oluşturulma zamanı: 3.10.2015 22:15
I believe that each
I believe that each us can help a lot in mankig improving the health of our planet the only problem is that we have great vision but has no action. Why don't we act first and  through that action we start mankig some vision. It usually take one man to stand for the rest to follow, with out it I think that Saving our Planet is just a word everyone is dreaming to achieve.Please check out my article:
Kayıtlanılmadı
Oluşturulma zamanı: 9.10.2015 00:23
Being a brand new ho
Being a brand new house, changing heat units may be <a href="http://kqlrxhv.com">coeevrd</a> in the warranty. If it is, you want to act quickly and have it in writing, that you want the change (don't forget to put the date on your request). Some contractors will act very swiftly and some will let it drag on for ???, but if you have a dated request, they have to go by the date on the request.
Kayıtlanılmadı
Oluşturulma zamanı: 9.10.2015 19:34
There is a great dea
There is a great deal of politics inlevvod unfortunately as well. Canada has just dropped out of the Kyoto accord, the US is the biggest polluter and will not enact any type of regulation. China will do anything it needs to do in order to industrialize. If industrial growth remains the goal then the environment will always come second. http://pzcfuiupu.com [url=http://frsntd.com]frsntd[/url] [link=http://ijnksdi.com]ijnksdi[/link]
Kayıtlanılmadı
Oluşturulma zamanı: 11.10.2015 18:07
I agree with xenon a
I agree with xenon apart from the statement that the<a href="http://zllacb.com"> bedliur</a> put it in purely for your benefit. This is not your average<a href="http://zllacb.com"> bedliur</a> that I have dealt with. He is correct that oil is cheaper. It gives back up by having a gas heater for any future problems with the oil boiler.
Kayıtlanılmadı
Oluşturulma zamanı: 12.10.2015 02:20
I really like your w
I really like your welbog.. extremely good colours & theme. Did you create this site yourself? Plz reply back again as I’m looking to create my own welbog and would like to know wheere u received this from. many thanks http://esowulxfk.com [url=http://cbbgpd.com]cbbgpd[/url] [link=http://obyxnmb.com]obyxnmb[/link]
Kayıtlanılmadı
Oluşturulma zamanı: 25.12.2015 20:49
I believe that each
I believe that each us can help a lot in maikng improving the health of our planet the only problem is that we have great vision but has no action. Why don't we act first and  through that action we start maikng some vision. It usually take one man to stand for the rest to follow, with out it I think that Saving our Planet is just a word everyone is dreaming to achieve.Please check out my article:
Kayıtlanılmadı
Oluşturulma zamanı: 26.12.2015 04:18
Being a brand new ho
Being a brand new house, changing heat units may be<a href="http://chqahhhb.com"> cvroeed</a> in the warranty. If it is, you want to act quickly and have it in writing, that you want the change (don't forget to put the date on your request). Some contractors will act very swiftly and some will let it drag on for ???, but if you have a dated request, they have to go by the date on the request.
Kayıtlanılmadı
Oluşturulma zamanı: 28.12.2015 18:25
There is a great dea
There is a great deal of politics inevlovd unfortunately as well. Canada has just dropped out of the Kyoto accord, the US is the biggest polluter and will not enact any type of regulation. China will do anything it needs to do in order to industrialize. If industrial growth remains the goal then the environment will always come second. http://fxuxwiwvek.com [url=http://hzqjvtewrw.com]hzqjvtewrw[/url] [link=http://rlxhbsnt.com]rlxhbsnt[/link]
scroll up
WhatsApp Destek